SucheMenü

Wsparcie przy podejmowaniu pracy zawodowej

Nie wszyscy bez problemu mogą znaleźć miejsce pracy dla uczących się zawodu. Młodzi ludzie bez ukończonej szkoły, uczniowie szkół oferujących wsparcie w zakresie uczenia się lub młodzież ze słabą znajomością j. niemieckiego mają często problemy na starcie. Tutaj otrzymacie kilka wskazówek dotyczących podjęcia pracy zawodowej.

Rok przygotowania zawodowego (BVJ)

Rok poświęcony na przygotowanie zawodowe ma za zadanie wspierać młodzież przy wyborze zawodu. Młodzież ma możliwość praktycznego zapoznania się z dualnym zakresem działań, np. technologia drewna oraz technologia metalu. Ten kto nie ukończył w ogóle szkoły może wykorzystać ten rok, aby skończyć szkołę główną. Rok przygotowania zawodowego idealnie nadaje się dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych oraz młodzieży, którzy słabo mówią po niemiecku. Poprzez szkolną bazę danych można zasięgnąć informacji o szkołach, które oferują taki rok przygotowania zawodowego.

Wsparcie przy podejmowaniu pracy zawodowej

fotolia.com/Lana


Szkolenie wprowadzające (EQ)

Młodzi ludzie bez własnego miejsca kształcenia mogą sprawdzić za pomocą szkolenia wprowadzającego (EQ) czy zawód im się podoba czy nie. EQ to praktyka w zakładzie pracy, która jest finansowana przez agencję pracy. Młodzież ma możliwość pracy w zakładzie i nabywa podstawowe umiejętności dla wybranego zawodu wymagającego wcześniejszego szkolenia. Z reguły praktyka trwa od 6 do 12 miesięcy i może łączyć się z uczęszczaniem do szkoły zawodowej. Grupą docelowa są w tym przypadku młodzi ludzie poniżej 25 roku życia, którzy nie znaleźli miejsca pracy dla osób uczących się zawodu.

Podczas szukania miejsc szkolenia wprowadzającego pomogą miejskie poradnie w grupie U 25 agencji pracy, a także izba przemysłowo-handlowa oraz izba rzemieślnicza.

Kontakt odnośnie szkolenia wprowadzającego

Izba przemysłowo-handlowa (IHK)

Internet:
www.dresden.ihk.de

Stowarzyszenie robotnków Lipsk

Telefon:
0180 - 1002901 10705

Inicjatywa Joblinge w Lipsku

W tym przypadku inicjatywa gospodarcza wspiera młodzież poszukującą pracy oraz młodzież bez wykształcenia poniżej 25 roku życia. W przedsiębiorstwach partnerskich tej inicjatywy młodzież dostaje szansę praktycznego sprawdzenia się, poza otrzymywaniem ocen i przeprowadzaniem klasycznych rozmów kwalifikacyjnych,. Zaangażowanie się w praktykę zakładową zwiększa motywację młodych ludzi i umożliwia osiągnięcie poczucia sukcesu. Z drugiej strony młodzi ludzie są wspierani indywidualnie przez mentora społecznego. Są to doświadczeni zawodowo ludzie z różnych przedsiębiorstw partnerskich, którzy towarzyszą młodym ludziom w ich drodze do podpisania umowy o przyuczenie do zawodu i umacniają w ich postanowieniach.

Inicjatywa Joblinge

Kontakt odnośnie inicjatywy Joblinge

Postanschrift:
Karl-Heine-Straße 55
04229 Leipzig
Telefon:
0341 - 9261 6711