SucheMenü

Studia w systemie dualnym są popularne

Bliskość praktycznej nauki zawodu. Krótki czas trwania studiów, intrygujące przedmioty - popularność studiów w systemie dualnym nie wymaga wyjaśnień. Podsumowano tutaj najważniejsze pytania oraz odpowiedzi dotyczące studiów w systemie dualnym na akademii zawodowej w Saksonii (BA).

Aktualne oferty akademii zawodowych

Znajdź oferty

Czym są studia w systemie dualnym?

Podczas studiów w systemie dualnym na akademii zawodowej w Saksonii odbywa się kilkutygodniowe połączenie teoretycznej fazy studiów na akademii oraz praktycznej fazy w przedsiębiorstwie. Celem koncepcji studiów w systemie dualnym jest oferowanie takich studiów, które łączą ze sobą pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym teorię z praktyką.

Jak długo trwają studia na akademii zawodowej?

Studia w systemie dualnym trwają 3 lata (6 semestrów). Rok akademicki rozpoczyna się zawsze 1 października.

Jakie są kierunki studiów?

Akademia zawodowa w Saksonii kształci studentów w zakresie gospodarki, techniki oraz nauk społecznych. Są to, np. zarządzanie rolnictwem lub sektor finansowy-banki, sektor finansowy- zarządzanie ubezpieczeniami, technologia materiałów drewnopochodnych oraz informatyka mediów.

Jakie są założenia wobec kandydatów?

Kryteria przyjęcia na studia to powszechne świadectwo dojrzałości, świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższej szkole zawodowej oraz świadectwo dojrzałości związane z uzyskaniem konkretnego zawodu. Jednak na akademii można studiować także bez matury: posiadając zdany egzamin mistrzowski, ukończenie kształcenia zawodowego (np. technik), lub zdobyte wykształcenie zawodowe. W przypadku zdobytego wykształcenia zawodowego należy zdać egzamin wstępny. Kursy przygotowawcze do egzaminu wstępnego są oferowane przez akademie publiczne.

Jak znajdę przedsiębiorstwo szkoleniowe?

Poszukiwanie przedsiębiorstw oraz ubieganie się o możliwość kształcenia podczas praktyk bazuje na własnej inicjatywie. Pracownicy placówek oferujących możliwość studiowania pomagają poprzez pośrednictwo w kontaktach z firmami. Na stronie internetowej akademii znajdują się aktualne listy firm pod każdą ofertą studiów. Ponadto mogą one zaproponować partnera do odbycia praktyki.

Jak mogę finansować swoje studia? Czy istnieją opłaty studenckie oraz możliwości dofinansowania

Opłaty za studia nie istnieją. Studenci akademii zawodowych (BA) mają prawo do skorzystania z Federalnej ustawy o Wspieraniu Kształcenia (BAföG). Zasadniczo są oni finansowo niezależni, ponieważ partner, u którego odbywa się praktyka przez 3 lata wypłaca wynagrodzenie (od ok. 500 euro w pierwszym roku).

Jakie są egzaminy? Jak wygląda praca na zaliczenie?

Za zdane egzaminy modułowe, składające się z różnych rodzajów egzaminów, jak np. sprawdziany, egzaminy ustne, prace studenckie lub sprawozdania praktyczne, studenci otrzymują w każdym semestrze oceny oraz punkty ECTS zgodnie z European Credit Transfer System (ECTS). W celu napisania naukowej pracy zaliczeniowej (praca licencjacka lub dyplomowa) analizuje się tematy z którymi zapoznano się podczas praktyk opierając się na naukowej podstawie, w taki sposób, aby odzwierciedlić nabytą wiedzę, która łączy w sobie zarówno teorię jak i praktykę.

Studia w systemie dualnym są popularne

fotolia.com/Franz Pfluegl

Logo: Berufsakademien Sachsen

Więcej informacji

Berufsakademie Sachsen Staatliche Studienakademien

Staatliche Studienakademie Bautzen

Internet:
www.ba-bautzen.de

Staatliche Studienakademie Breitenbrunn

Internet:
www.ba-breitenbrunn.de

Staatliche Studienakademie Dresden

Internet:
www.ba-dresden.de

Staatliche Studienakademie Glauchau

Internet:
www.ba-glauchau.de

Staatliche Studienakademie Leipzig

Internet:
www.ba-leipzig.de

Staatliche Studienakademie Plauen

Internet:
www.ba-plauen.de

Staatliche Studienakademie Riesa

Internet:
www.ba-riesa.de