SucheMenü

Finansowanie dalszej edukacji
Najważniejsze możliwości dotyczące finansowania na pierwszy rzut oka

Kto chce się dalej kształcić w swoim zawodzie, ma dobrą okazję do uzyskania wsparcia przy finansowaniu. Krajowe programy wsparcia oraz programy wsparcia ze strony krajów związkowych ułatwiają finansowanie dalszego kształcenia. Tutaj znajduje się przegląd przez najważniejsze możliwości dotyczące finansowania.


Dla pracowników

Dla pracowników

Dla osób czynnych zawodowo istnieje wiele możliwości finansowania dalszej edukacji, np. indywidualne czeki dotyczące dalszej edukacji, premie, bony na dalsze kształcenie ,czy też możliwości zgodne ze wzrostem znaczenia Federalnej Ustawy o Wspieraniu Kształcenia (BAföG).


Dla pracodawców

Dla pracodawców

W celu finansowania dalszej edukacji, która przebiega równolegle do wykonywania zawodu, dla przedsiębiorstw dostępne są środki Europejskiego Funduszu Społecznego, np. czeki dotyczące dalszej edukacji w zakładzie pracy lub praca w niepełnym wymiarze godzin i niewielkie kwalifikacje.


Dla osób prowadzących własną działalność

Dla osób prowadzących własną działalność

Także osoby prowadzące własną działalność otrzymują państwowe środki finansowe na dalszą edukację, która przebiega równolegle z wykonywaniem zawodu, np. czeki dotyczące dalszej edukacji w zakładzie pracy lub premie na dalsze kształcenie.


Dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy

Dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy

Bezrobotni oraz poszukujący pracy mogą znacznie podwyższyć swoje szanse na rynku pracy poprzez dalszą edukację, do możliwości finansowania zaliczmy, np. bony, indywidualne czeki na dalsze kształcenie lub możliwości zgodne ze wzrostem znaczenia Federalnej Ustawy o Wspieraniu Kształcenia (BAföG).